Zaujímavosti

Svetový deň chudobných

19. novembra 2017 | Martin Mati

Prečítané: 1741x

V dnešnú nedeľu Cirkev vôbec po prvý raz slávila Svetový deň chudobných. V Ríme sa pri tejto príležitosti konalo viacero podujatí za účasti niekoľko tisíc zástupcov chudobných celého sveta a dobrovoľníkov, ktorí sa venujú službe ľuďom v núdzi. Viac ako 4000 núdznych z Talianska i ďalších krajín v sprievode dobrovoľníkov zúčastnilo na svätej omši, ktorú Svätý Otec František dopoludnia celebroval v Bazilike sv. Petra spolu s kardinálmi a biskupmi.
V homílii sa Svätý Otec zameral na „evanjeliovú povinnosť“ ujať sa chudobných, ktorí sú naším pravým bohatstvom. Pre nebo totiž „nezaváži to, čo človek má, ale to, čo človek dáva“. Chudobní sú preto naším „pasom do raja“, povedal pápež. Vychádzajúc z Ježišovho podobenstva o talentoch osobitne vystríhal pred hriechom „zanedbávania dobrého“, ktorý sa vo vzťahu k chudobným prejavuje ako „ľahostajnosť“.
Pri slávnosti v zelenej liturgickej farbe s textami z 33. cezročnej nedele účinkoval spevácky zbor Cappella Sistina pod vedením Mons. Massima Palombellu. Po omši zasadlo 1500 chudobných spolu so Svätým Otcom k prestretým stolom vo vatikánskej Aule Pavla VI. Ostatným asi 2500 ľuďom v núdzi pripravili obed v rôznych jedálňach, seminároch a cirkevných kolégiách v Ríme. Obsluhy pri stole sa ujalo 40 diakonov rímskej diecézy s ďalšími dobrovoľníkmi.
O vytvorení novej tradície Svetového dňa chudobných rozhodol pápež František v apoštolskom liste Misericordia et misera (č. 21), ktorý vydal na záver Jubilejného roka milosrdenstva. Touto formou pozval celé kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná. K tohtoročnému 1. svetovému dňu chudobných vydal Svätý Otec aj osobitné posolstvo s názvom „Nemilujme slovami, ale skutkami“.
Patrónom chudobných je rímsky diakon a mučeník sv. Vavrinec. V predvečer Svetového dňa chudobných sa v rímskej Bazilike sv. Vavrinca konala modlitbová vigília za všetkých dobrovoľníkov, ktorí každodenne v tichosti a nenápadnosti prinášajú pomoc a radosť mnohým chudobným.
Nedeľné poludnie ako zvyčajne patrilo spoločnej modlitbe Anjel Pána. Svätý Otec v pozdravoch jednotlivým skupinám pútnikov spomenul aj Slovensko, keď pozdravil účastníkov charitatívneho štafetového behu z Košíc, ktorí včera úspešne dorazili do Ríma. Podujatie zacielené na pomoc chudobným už po druhý rok viedol kňaz Peter Gombita, zakladateľ košického centra Oáza – nádej pre nový život.

zdroj: http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/19/cirkev_po_prv%C3%BD_raz_sl%C3%A1vila_svetov%C3%BD_de%C5%88_chudobn%C3%BDch_%E2%80%93_hom%C3%ADlia/1349945

WordPress Image Lightbox Plugin