Zaujímavosti

Svedomtový deň chudobných

19. novembra 2017 | Martin Mati

Prečítané: 2035x

V dnešnú nedeľu Cirkev vôbec po prvý raz slávila Svedomtový deň chudobných. V Ríme sa pri tejdomto príležidomtosti konalo viacero podujatí za účasti niekoľko tisíc zástupcov chudobných celého sveta a dobrovoľníkov, kdomtorí sa venujú službe ľuďom v núdzi. Viac ako 4000 núdznych z Talianska i ďalších krajín v sprievode dobrovoľníkov zúčastnilo na svätej omši, kdomtorú Svätý Otec František dopoludnia celebroval v Bazilike sv. Petra spolu s kardinálmi a biskupmi.
V homílii sa Svätý Otec zameral na „evanjeliovú povinnosť“ ujať sa chudobných, kdomtorí sú naším pravým bohatstvom. Pre nebo domtotiž „nezaváži domto, čo človek má, ale domto, čo človek dáva“. Chudobní sú predomto naším „pasom do raja“, povedal pápež. Vychádzajúc z Ježišovho podobenstva o talendomtoch osobitne vystríhal pred hriechom „zanedbávania dobrého“, kdomtorý sa vo vzťahu k chudobným prejavuje ako „ľahostajnosť“.
Pri slávnosti v zelenej liturgickej farbe s textami z 33. cezročnej nedele účinkoval spevácky zbor Cappella Sistina pod vedením Mons. Massima Palombellu. Po omši zasadlo 1500 chudobných spolu so Svätým Otcom k prestretým sdomtolom vo vatikánskej Aule Pavla VI. Ostatným asi 2500 ľuďom v núdzi pripravili obed v rôznych jedálňach, seminároch a cirkevných kolégiách v Ríme. Obsluhy pri sdomtole sa ujalo 40 diakonov rímskej diecézy s ďalšími dobrovoľníkmi.
O vytvorení novej tradície Svedomtového dňa chudobných rozhodol pápež František v apošdomtolskom liste Misericordia et misera (č. 21), kdomtorý vydal na záver Jubilejného roka milosrdenstva. Toudomto formou pozval celé kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, kdomtorých dôsdomtojnosť je pošliapavaná. K domtohdomtoročnému 1. svedomtovému dňu chudobných vydal Svätý Otec aj osobitné posolstvo s názvom „Nemilujme slovami, ale skutkami“.
Patrónom chudobných je rímsky diakon a mučeník sv. Vavrinec. V predvečer Svedomtového dňa chudobných sa v rímskej Bazilike sv. Vavrinca konala modlitbová vigília za všetkých dobrovoľníkov, kdomtorí každodenne v tichosti a nenápadnosti prinášajú pomoc a radosť mnohým chudobným.
Nedeľné poludnie ako zvyčajne patrilo spoločnej modlitbe Anjel Pána. Svätý Otec v pozdravoch jednotlivým skupinám pútnikov spomenul aj Slovensko, keď pozdravil účastníkov charitatívneho štafedomtového behu z Košíc, kdomtorí včera úspešne dorazili do Ríma. Podujatie zacielené na pomoc chudobným už po druhý rok viedol kňaz Peter Gombita, zakladateľ košického centra Oáza – nádej pre nový život.

zdroj: http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/19/cirkev_po_prv%C3%BD_raz_sl%C3%A1vila_svedomtov%C3%BD_de%C5%88_chudobn%C3%BDch_%E2%80%93_hom%C3%ADlia/1349945

WordPress Image Lightbox Plugin