Aktuality

Návrh ikonostasu13. novembra 2017

Ikonostas oddeľuje loď od svätyne. Euzébius hovorí: „Konštantín Veľký ohradil olt ár (myslí sa tým svätyňa) drevenou ohradou, aby cez ňu nechodili mnohí.“ Neskôr bola svätyňa oddelená obyčajnou železnou priehradkou, na ktorej boli obrazy siahajúce iba po prsia. Cisár Justinián premenil tvar tejto oltárnej priehrady tým, že jej pridal stĺpy, ktorými sa jednotlivé časti rozdeľovali a priestor medzi nimi ozdobil svätými obrazmi. O istý čas bola nad stĺpmi oltárnych dverí položená horizontálna spojka – drevený, kovový alebo mramorový trám, aby ním boli stĺpy spevnené. Časom boli pridané ešte iné obrazy a tak sa objavil početný rad obrazov. Až svätý Bazil a po ňom svätý Sáva a svätý Ján z Damasku zostavili usporiadanie obrazov tak, aby podávali dejiny spásy a slúžili veriacim ako vizuálna pomôcka na pochopenie základných právd kresťanstva.

Ikonostas pripomína záves zo Starého Zákona medzi svätyňou a svätyňou svätých.

V strede ikonostasu sa nachádza troje dverí. Stredné – kráľovské sa nazývajú preto, lebo cezeň prechádza Kráľ slávy, Pán neba vo svätých daroch. Dostali pomenovanie aj svätými, lebo cez ne sa prenášajú sväté dary a nie je dovolené cez ne prechádzať prostým ľuďom, iba posväteným (kňazom a pod.) Sú dvojkrídlové, pripomínajúce Starý a Nový Zákon. Symbolizovali Spasiteľa podľa Jeho slov: „Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.“  Je na nich vyobrazené Zvestovanie Presvätej Bohorodičke ako počiatok nášho vykúpenia a kvôli spomienke, že vtelením Božieho Slova otvorili sa nám nebesá. Po oboch stranách tejto ikony sa zobrazujú štyria evanjelisti, aby sa tým neznačilo, že aj ono ako archanjel Gabriel zvestovali svetu radostnú zvesť o vykúpení ľudského pokolenia. Evanjelisti sa vyskytujú dnes už zriedka, lebo ich zobrazenia sú zaradené aj medzi apoštolmi. Na ostatných dverách ikonostasu – nazývajú sa aj diakonské, lebo cez ne vchádzajú diakoni do svätyne, – sa zobrazujú aj svätí diakoni s oráromv ruke, alebo anjeli, ktorí nám pripomínajú, že tam, kde Boh sedí na prestole, sluší sa vstupovať s anjelskou nevinnosťou a zbožnosťou. Na dverách južnej strany sa obvykle nachádza ikona archanjela Michala, ako strážcu vchodu do raja. Na severných dverách  je ikona svätého prvomučeníka Štefana alebo archanjela Rafaela. Otvorenie dverí symbolizuje otvorenie raja.

zdroj: http://zoe.sk/?zoepedia&heslo=Ikonostas

 

Zobraziť

WordPress Image Lightbox Plugin