Aktuality

Pápež vyhlásil na stredu 26. januára deň modlitby za pokoj23. januára 2022

Pápež František vyhlásil na stredu 26. januára deň modlitby za pokoj v súvislosti s napätou situáciu pri východnej hranici Ukrajiny.

V dnešnú nedeľu pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec po udelení požehnania veriacim z okna pápežského domu reagoval na nárast napätia medzi Ruskom a Ukrajinou. Vyslovil  pozvanie k modlitbe za pokoj a za zameranie politiky na ľudské bratstvo. Vyjadril sa týmito slovami:

„So znepokojením sledujem nárast napätí, ktoré hrozia zasadiť nový úder pokoju na Ukrajine a spochybňujú bezpečnosť európskeho kontinentu s ešte širšími dôsledkami. Vrúcne vyzývam všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa modlili k všemohúcemu Bohu za to, aby každý politický krok a iniciatíva slúžili ľudskému bratstvu, skôr než straníckym záujmom. Ten, kto presadzuje vlastné ciele na úkor iných, znevažuje vlastné povolanie človeka, pretože všetci sme boli stvorení ako bratia. Z tohto dôvodu a s obavami vzhľadom na súčasné napätia navrhujem, aby budúca streda 26. januára bola dňom modlitby za pokoj.“

Zdroj: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2022-01/papez-vyhlasil-na-stredu-26-januara-den-modlitby-za-pokoj.html?fbclid=IwAR2OvU2ykhm91tiqdqg3PGOhNyL1SD2-gA0TgtvIEwddIp0znx7yZE9YigE

Zobraziť

Príhovor k mladým na 36. svetový deň mládeže21. novembra 2021

Drahí mladí.

V prvom rade vám v tomto Týždni Cirkvi pre mládež chceme poďakovať za vašu vernosť a za to, že ste tu. Mnohokrát ste medzi prvými stáli počas pandémie ako dobrovoľníci. Alebo ste sa zapojili do mnohých projektov, cez ktoré milujete ľudí, a tak ukazujete svetu, že Ježiš je živý. Odráža to Boží život, ktorý v sebe nesiete. Ste darom nielen pre svoje okolie, rodinu a priateľov, ale aj pre Cirkev
a svet. A my ďakujeme Bohu za tento dar.

Ste „Božie teraz“ –  ako hovorí Svätý Otec František. Práve dnes, keď slávime 36. svetový deň mládeže, chceme, aby sa napĺňali slová jeho posolstva na vašu adresu:  „Milá mládež, aký veľký potenciál je vo vašich rukách! Akú silu nosíte vo svojich srdciach!“  – A dodajme, že sme radi,
že ste tu, lebo túto silu a váš potenciál veľmi potrebujeme.

Svätý Otec nás – a špeciálne vás mladých – vo svojom posolstve k tomuto dňu mládeže ďalej pozýva:  vstať a stať sa svedkami. Nebojte sa. Nemusíte byť dokonalí, Ježiš vás stretáva tam, kde sa práve teraz nachádzate. Vie o vašich zápasoch. Ježiš vám rozumie. Jeho láska a jeho milosť vás dvíha a pripomína, že vždy môžete začať odznova. Zveruje vám poslanie, ktoré potrebuje vašu silu a vášeň!

Vy – drahí mladí – ste vyslancami Krista na miestach, kde práve ste.  Kristus s vami počíta
aj Cirkev s vami počíta. Dôverujeme vám a ďakujeme, že nás učíte snívať aj  smelo napredovať.

Chceme vás dnes povzbudiť k takejto odvahe:  kráčať vpred, vidieť nové horizonty a novú nádej pre miesta a ľudí, s ktorými trávite svoj čas.

Pozývame vás aj na našu spoločnú cestu smerom k Národnému stretnutiu mládeže, ktoré nás čaká na budúci rok v Trenčíne. Bude to čas radostného prežívania spoločenstva s Ježišom i s bratmi
a sestrami. Kým sa tam stretneme, bude naša i vaša cesta viesť cez mnohé životné okolnosti. Spoločne však môžeme pripraviť svoje srdcia prostredníctvom duchovnej prípravy, ktorá odštartuje práve dnes, na sviatok Krista Kráľa a ktorá nesie názov Výšiny. Každý z vás je pozvaný vykročiť
a vydať sa spolu s Pannou Máriou na cestu za Ježišom. Veríme, že – spolu so svojimi kňazmi, katechétmi či animátormi – zažijete nádhernú duchovnú púť po biblických vrchoch, ktorú pre vás s láskou pripravujeme.

Žehnáme vás a sprevádzame modlitbami.

Vaši biskupi Slovenska

Zobraziť

Vladyka Cyril mladým ku Týždňu modlitieb za mladých14. novembra 2021

„Drahí mladí!

Znova by som vás rád vzal za ruku a spoločne s vami pok račoval na duchovnej ceste,…“

Týmito slovami začína Svätý Otec František svoje posolstvo mladým pri príležitosti 36. Svetového dňa mládeže. Tohto roku ho budeme po prvýkrát sláviť v novom termíne – v Nedeľu Krista Kráľa. Svetovému dňu mládeže bude na Slovensku predchádzať Týždeň Cirkvi pre mládež, ktorý sa tradične koná v týždni okolo 17. novembra.

Drahí bratia a sestry a zvlášť vy, milí mladí priatelia!

Je teda pred nami týždeň, v  ktorom sa Cirkev na Slovensku, a v nedeľu aj na celom svete, sústredí na mladých. A takto ho chceme prežiť aj v našej Košickej eparchii. Zvlášť my – biskupi, kňazi, rehoľníci sa musíme usilovať ukázať mladým Cirkev, ktorá je odpoveďou pre ich život a ich každodenné situácie. A taktiež aj vy, milí mladí, potrebujete dať šancu Cirkvi a byť nároční v objavovaní jej hĺbky.

V týždni Cirkvi pre mládež pripravujeme pre mladých rôzne aktivity, o ktorých sa určite dozviete od svojich kňazov. Je to konkrétny spôsob, ako chceme budovať mosty medzi mladými a Cirkvou. Zároveň sa obraciam na vás, kňazi, i na vás, veriaci našich farských spoločenstiev, budujte blízkosť s mladými vašej farnosti bez rozdielu na to, či do chrámu chodia, alebo nie.

Na záver chcem poďakovať všetkým vám, milí  mladí, ktorí bojujete o svoju vieru a ste prítomní v Cirkvi. Vaše zapájanie sa do života vo farnosti, či iných podujatí našej eparchie je silným svedectvom pre všetkých nás, že štafeta viery gréckokatolíckej cirkvi bude aj naďalej nesená na našom území ďalšími generáciami.

Zobraziť

OBEC NA POHĽADANIE: Budimír18. júla 2021

Obec Budimír leží 12 km severovýchodne od Košíc na západn om brehu rieky Torysy. Prvá písomná zmienka je z roku 1289, kde sa spomína villa Bodomer Maior et Minor Bodomer, čiže Veľký a Malý Budimír. Okrem originálnych zastávok autobusovej dopravy sa pri hlavnej ceste nachádza aj zrekonštruovaný želiarsky dom, ktorý je okrem strechy v pôvodnom stave,  vďaka pánovi Ondrejovi Jedinákovi.

Najstaršou sakrálnou pamiatkou je kostol Povýšenia sv. Kríža, ktorého predstavaná veža, je z druhej polovice 13. storočia. Neskôr bol tento rímskokatolícky kostol stavebne upravený. Malý, pôvodne evanjelický kostol z druhej polovice 18. storočia, slúži dnes gréckokatolíkom. V obci sa nachádza aj nádherný anglický park, bohatý na vzácne dreviny.

Areál uzatvárajú tri významné stavby, historická sýpka, šľachtická kúria a pôvodne neskorogotické panské sídlo z 15. storočia, neskôr prestavané v druhej polovici 18. storočia. Rod Ujházy de Budemer, zanechal aj mladší klasicistický kaštieľ, v ktorom je dnes múzeum hodín.

Zobraziť

Covid automat platný pre cirkvi18. mája 2021

Covid automat platný pre cirkvi, si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.tkkbs.sk/s howpage.php?name=covid_automat

Zobraziť

9 predsavzatí pápeža Františka3. januára 2021

1. Starajte sa o svoj duchovný život, o vzťah k Bohu, ktorý je základom všetkého, čo robíme a čo sme.

2. Starajte sa o rodinný život a dávajte svojim deťom a drahým nielen peniaze, ale predovšetkým čas, pozornosť a lásku.

3. Starajte sa o svoje vzťahy s druhými, premieňajte svoju vieru v život a slová v dobré skutky, najmä voči ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.

4. Starajte sa o svoj jazyk. Očistite ho od urážlivých a hanlivých slov i od slov, ktoré vyjadrujú svetský úpadok.

5. Liečte rany srdca olejom odpustenia. Odpúšťajte ľuďom, ktorí vás zranili, ošetrujte rany, ktoré ste spôsobili druhým.

6. Dbajte na svoju prácu. Vykonávajte ju s nadšením, pokorou, kompetenciou, vášňou a s vďačnosťou.

7. Vyvarujte sa závisti a žiadostivosti, nenávisti a negatívnym pocitov, ktoré ničia váš vnútorný pokoj a menia vás na ľudí zničených a ničiacich iných.

8. Majte sa na pozore pred nenávisťou, vedúcou k pomste, pred lenivosťou, vedúcou do existenciálnej eutanázie, pred ukazovaním prstom, vedúcim k domýšľavosti, a pred neustálym sťažovaním, ktoré privádza k zúfalstvu.

9. Starajte sa o bratov a sestry, ktorí to potrebujú… starých ľudí, chorých, hladných, bezdomovcov a cudzincov. Podľa toho totiž budeme súdení.

Zobraziť

WordPress Image Lightbox Plugin