Bohoslužobný poriadok

Deň Čas Úmysel Poznámky
Pondelok
14.10.2019
V tento deň sa sv. liturgia neslávi.
Utorok
15.10.2019
V tento deň sa sv. liturgia neslávi.
Streda
16.10.2019
V tento deň sa sv. liturgia neslávi.
Štvrtok
17.10.2019
V tento deň sa sv. liturgia neslávi.
Piatok
18.10.2019

17.30

+Margita, Juraj, Štefan
zdržanlivosť od mäsa
Sobota
19.10.2019

Nedeľa
20.10.2019

8.00
19. nedeľa po ZSD
ZBP Peter, Emka, Lukáš

Aktuality

Návrh ikonostasu

Ikonostas oddeľuje loď od svätyne. Euzébius hovorí: „Konštantín Veľký ohradil oltár (myslí sa tým svätyňa) drevenou ohradou, aby cez ňu nechodili mnohí.“ Neskôr bola svätyňa oddelená obyčajnou železnou priehradkou, na ktorej boli obrazy siahajúce iba po prsia. Cisár Justinián premenil tvar tejto oltárnej priehrady tým, že jej pridal stĺpy, ktorými sa jednotlivé časti rozdeľovali a priestor medzi nimi...

Všetky aktuality

Fotogaléria

WordPress Image Lightbox Plugin