Bohoslužobný poriadok

Deň Čas Úmysel Poznámky
Pondelok
9.9.2019
V tento deň sa sv. liturgia neslávi.
Utorok
10.9.2019
V tento deň sa sv. liturgia neslávi.
Streda
11.9.2019
V tento deň sa sv. liturgia neslávi.
Štvrtok
12.9.2019
V tento deň sa sv. liturgia neslávi.
Piatok
13.9.2019
18.00
+ z rod. Lechmanovej, Janitorovej, Haľkovej, Peniakovej
zdržanlivosť od mäsa
Sobota
14.9.2019

10.00
Povýšenie sv. Kríža
Odpustová sv. omša v rím.-kat. kostole
ZBP Helena

Nedeľa
8.9.2019

8.00
14. nedeľa po ZSD
Spolutrpiaca Bohorodička

ZBP Mária
myrovanie

Aktuality

Návrh ikonostasu

Ikonostas oddeľuje loď od svätyne. Euzébius hovorí: „Konštantín Veľký ohradil oltár (myslí sa tým svätyňa) drevenou ohradou, aby cez ňu nechodili mnohí.“ Neskôr bola svätyňa oddelená obyčajnou železnou priehradkou, na ktorej boli obrazy siahajúce iba po prsia. Cisár Justinián premenil tvar tejto oltárnej priehrady tým, že jej pridal stĺpy, ktorými sa jednotlivé časti rozdeľovali a priestor medzi nimi...

Všetky aktuality

Fotogaléria

WordPress Image Lightbox Plugin