Bohoslužobný poriadok

Deň Čas Úmysel Poznámky
Pondelok
2.12.2019
V tento deň sa sv. liturgia neslávi.
Utorok
3.12.2019
V tento deň sa sv. liturgia neslávi.
Streda
4.12.2019
17.30

+Bartolomej, Júlia, Mária
Štvrtok
5.12.2019
V tento deň sa sv. liturgia neslávi.
Piatok
6.12.2019


17.30
Sviatok sv. Mikuláša
1. piatok
+Mikuláš, Helena, Ján
sviatok patróna
Eucharistická pobožnosť
Sobota
7.12.2019
V tento deň sa sv. liturgia neslávi.
Nedeľa
8.12.2019
9.00
Odpustová slávnosť
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
myrovanie

Aktuality

Odpustová slávnosť december 2019

V nedeľu 8. decembra 2019 o 9.00 hod budeme sláviť slávnostnú sv. liturgiu pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša, patróna nášho spoločenstva. Na slávnosť prijali pozvanie o. Vladimír Varga a o. Marek Horňák. Na túto slávnosť pozývame všetkých ctiteľov sv. Mikuláša z blízkeho aj vzdialeného okolia.

Všetky aktuality

Fotogaléria

WordPress Image Lightbox Plugin