Bohoslužobný poriadok

Deň Čas Úmysel Poznámky
Pondelok
15.7.2019
V tento deň sa sv. liturgia neslávi.
Utorok
16.7.2019
V tento deň sa sv. liturgia neslávi.
Streda
17.7.2019
V tento deň sa sv. liturgia neslávi.
Štvrtok
18.7.2019
V tento deň sa sv. liturgia neslávi.
Piatok
19.7.2019
18.00
ZBP František, Mária s rod.

zdržanlivosť od mäsa
Sobota
20.7.2019

Nedeľa
21.7.2019

8.00
6. nedeľa po ZSD
ZBP Iveta, Peter, Matúš, Róbert

Aktuality

Návrh ikonostasu

Ikonostas oddeľuje loď od svätyne. Euzébius hovorí: „Konštantín Veľký ohradil oltár (myslí sa tým svätyňa) drevenou ohradou, aby cez ňu nechodili mnohí.“ Neskôr bola svätyňa oddelená obyčajnou železnou priehradkou, na ktorej boli obrazy siahajúce iba po prsia. Cisár Justinián premenil tvar tejto oltárnej priehrady tým, že jej pridal stĺpy, ktorými sa jednotlivé časti rozdeľovali a priestor medzi nimi...

Všetky aktuality

Fotogaléria

WordPress Image Lightbox Plugin