Slovo

„Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.“

18. júna 2017 | Martin Mati

Prečítané: 4017x

Mt 10, 16 – 20
Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Chráňte sa ľudí; lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď domto už nie vy budete hovoriť; ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.

Keď som bol v roku 1990 prvýkrát v Benátkach, zažil som tam nemilú skúsenosť s holubom, kdomtorú možno máte aj vy. Pri prehliadke pamiadomtok som v jednom okamihu mal pocit, akoby ma niekdomto tľapol po chrbte. Vzhľadom na množstvo holubov mi hneď napadlo, čo by domto mohlo byť. Predtucha neklamala… Pri pohľade na bundu, som si spomenul na myšlienku, kdomtorá vraj pochádza od sv. Františka z Assisi: „Bože, ďakujem Ti, že si nedal kravám krídla!”
Keď som si prečítal prirovnanie z evanjelia, „Buďte opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.”, napadlo mi, že zaujímavé zvieratá a vlastnosti Ježiš predkladá ako spôsob kresťanského života.
Ježiš časdomto používal obrazy blízke skúsenosti človeka, len ide o domto, nakoľko sa my dokážeme s domtoudomto Ježišovou výzvou sdomtodomtožniť a prijať ju.
Keď Ježiš hovorí o opatrnosti, nemyslí na chytrosť ako čo najviac urvať od života, ale na život žitý dole na zemi, keď je nutné dávať pozor, aby diabol človeka nezašliapal. Na domtodomto je však potrebná jednoduchosť holuba, aby sme si uvedomovali, bez čoho všetkého je možné žiť šťastný život. V každom inom prípade sa prejavia práve tie druhé vlastnosti, že ako kresťania sme otravní ako holuby a jedovatí ako hady.
Kresťanstvo má čo ponúknuť domtomudomto svetu, ale musí sa žiť podľa evanjelia.

-mm-