Bohoslužby

Budimír Družstevná p/H Podhradová Poznámky
Pondelok 25.3.
Utorok 26.3.Streda 27.3.
Štvrtok 28.3.

Piatok 29.3.

Svätý veľký piatok

14.30 ruženec

15.00 Veľká večiereň

s uložením pláščenice

do hrobu15.00 Veľká večiereň

s uložením pláščenice

do hrobu

pôst + zdržanlivosť

od mäsa, vajec,

mliečnych výrobkov

Sobota 30.3.

Svätá veľká sobota

15.00 liturgia

Bazila Veľkého

s večierňou

Na úmysel darcuNedeľa 31.3.

Svätá veľká nedeľa

Paschy

7.00 utiereň Vzkriesenia

8.00 sv. liturgia

požehnanie jedál

Na úmysel darcu

8.15 utiereň Vzkriesenia

9.00 sv. liturgia

požehnanie jedál

Na úmysel darcu

11.00 ruženec

11.30 sv. liturgia

požehnanie jedál

Na úmysel darcu

Zmena času

na letný čas!!!

Pozrite si našu
fotogalériu

WordPress Image Lightbox Plugin