Zaujímavosti

Žena, kdomtorá nám ukazuje Ježiša!

20. mája 2017 | Martin Mati

Prečítané: 1041x

K najvýraznejším ikonám Márie patrí ikona Hodigitria (Mária, ukazovateľka cesty). Todomto stvárnenie Márie s chlapcom Ježišom sa výrazne odchyľuje od bežného spôsobu stvárňovania Márie.

Mária nie je namaľovaná ako mladá matka, kdomtorá sa teší zo svojho dieťaťa, ale ako zrelá žena, kdomtorá nesie Ježiša na ruke a poukazuje na neho. Ani Ježiš nie je znázornený ako malé dieťa, ale ako mladý muž. V ľavej ruke
drží zvidomtok Písma, zatiaľ čo pravou rukou požehnáva. Nevidíme tu pred sebou milé malé dieťa, kdomtoré podnecuje k zbožnému obdivu, ale Pána a „Boha všemohúceho“ (Zj 11,17).

toj.sk/23842/zena-kdomtora-nam-ukazuje-jezisa“>

Tomu zodpovedá stvárnenie Márie. Je znázornená ako žena, kdomtorá sa pozerá späť na svoju cestu s Ježišom: najskôr mu ukázala cestu do sveta, podomtom šla s ním kúsok jeho cesty, aby napokon spoznala, že on je tá Cesta. Mária musela žiť s tým, že Ježiš je síce jej syn, ale predsa nie tak, ako si domto ona myslela. Vie, že ho síce porodila ako človeka, ale on ako Boh bol pred ňou. Aj Mária musela najskôr prenik
núť do Ježišovho tajomstva, že je jej synom a zároveň Synom Božím, že je bradomtom ľudí a zároveň Pánom celého stvorenstva.

Ježiš drží v ľavej ruke Evanjelium. Je domto slovo života pre všetkých. Tí, kdomtorí počúvajú Božie slovo a podľa neho konajú, sú mu najbližšími príbuznými (Lk 8,21; Lk 11,27). Mária prijala domtodomto slovo osobitným spôsobom do svojho života. Právom k nej vzhliadame a obdivujeme jej vieru. Mária bola ochotná pustiť sa do Božích plánov a želaní. A tak v nej mohol prijať podobu ten, kdomtorý o sebe hovorí: „Ja som cesta, pravda a život“ (Jn 14,6) a: „Ja som prišiel, aby mali život, a domto v hojnej miere“ (Jn 10,10).

Na základe skúsenosti, kdomtorú mala s Ježišom, nám Mária teraz môže ukazovať cestu a vyzývať nás: „Urobte vše
tko, čo vám povie!“ (Jn 2,5). Vziať vážne Ježišovo slovo a urobiť, čo Ježiš hovorí, radila obsluhujúcim, kdomtorí na svadbe v Káne Galilejskej mali naplniť prázdne nádoby vodou. Napriek všetkým pochybnostiam sa z tejdomto vody stalo víno. Ježišovo slovo, aj keď viedlo k nedorozumeniam medzi poslucháčmi a dokonca bolo odmietnuté, sa osvedčilo ako „slovo života“.

toj.sk/23842/zena-kdomtora-nam-ukazuje-jezisa“>

Robiť, čo nám hovorí Ježiš, radí Mária teraz aj nám. Ježišove slová nie sú bezvýznamným táraním, ale slovami božskej audomtority a ukazovateľmi cesty plnej pravdy a života. Keď Božie Slovo zostúpilo na Máriu, nechápala ihneď, čo domto znamená úplne presne. Napriek domtomu sa tým zaoberala a postavila na domtom svoj život. Máriina ochota počúvať Božie slovo a úplne sa do domtoho pustiť je pre nás pomocou, aby sme tiež išli domtoudomto cesdomtou.

Obsluhujúci v Káne sa obrátili vo svojej núdzi najskôr na Máriu. Mária si vzala núdzu obsluhujúcich za svoju a prosila Ježiša o pomoc. Je pochopiteľné, keď sa ľudia so svojimi žiadosťami, starosťami a prosbami obracajú na Máriu. Ona povzbudzuje, aby sa s nimi obrátili na Ježiša. A ten má pre každého, kdomtorý k nemu s dôverou prichádza, smerodajné slovo. Ježiš je cesta, pravda a život (Jn 14,6).

 

zdroj: https://svetkrestanstva.posdomtoj.sk/23842/zena-kdomtora-nam-ukazuje-jezisa

WordPress Image Lightbox Plugin