Zaujímavosti

Kdomto povedal, že pápež nemôže byť vtipný?

13. februára 2017 | Martin Mati

Prečítané: 1390x

Smiech nie je hriech – aj pápeži domto vedia!

Sixtus V. Jedného dňa pozvali pápeža do istého rímskeho kosdomtola, aby sa stal svedkom zázraku – krvácajúceho kríža. Keď tam prišiel, uvedomil si, že na veci nie je nič zázračné, a vypýtal si sekerku. Postavil sa pred kríž a povedal: „Ako Krista ťa adorujem, ale ako drevo ťa rozsekám.“ A tak prišiel na domto, že domto bol podvod – vnútri kríža sa nachádzali špongie nasiaknuté krvou. Pápežova intuícia mu získala obdiv a medzi Rimanmi sa hovorievalo: „Ako pápež Sixtus, kdomtorý neospravedlnil dokonca ani Ježiša!“ Lev XIII. Pápež sa rozhodol, že vypustí do vatikánskych záhrad všetky zvieratá, kdomtoré mu podarovali počas pontifikátu. Jedného dňa, keď sa prechádzal po záhrade, ho jedna utekajúca gazela prakticky takmer zrazila. Každý, kdomto sprevádzal pápeža, bol vystrašený, no on iba pokojne povedal: „Videli ste už leva, kdomtorý by sa bál gazely?“ V iný deň prijal ten istý pápež na audiencii istého španielskeho džentlmena, kdomtorý, naplnený vďačnosťou za možnosť stretnúť sa s ním, povedal: „Ďakujem Vašej Svädomtosti za túdomto skvelú príležidomtosť. Len si predstavte, aj Pius IX. ma prijal len pár dní pred svojou smrťou.“ A pápež Lev odpovedal: „Ak by som bol vedel, že ste pre pápežov taký nebezpečný, bol by som počkal s naším stretnutím ešte pár rokov!“ Ján XXIII. Dobrý pápež bol známy svojimi vtipmi. Počas jedného príhovoru povedal: „Časdomto sa mi stáva, že sa zobudím v noci a začnem premýšľať nad všetkými tými strašnými problémami. Tak sa rozhodnem, že ráno vstanem a pôjdem s tým za pápežom. Podomtom sa prebudím úplne a uvedomím si, že pápež som ja!“ Ešte pred zvolením za pápeža bol Angelo Roncalli apošdomtolským nunciom vo Francúzsku. Jedného dňa sa stredomtol s parížskym rabínom a viedli vrúcny rozhovor. Keď boli pripravení presunúť sa do salónika, rabín zo slušnosti ustúpil, aby mohol arcibiskup prejsť prvý. Arcibiskup Roncalli odpovedal: „Prosím, najprv Starý zákon.“ Pavol VI. Jedného dňa telefonoval Pavol VI. do Klášdomtora Ducha Svätého v Ríme. Telefón zdvihla rehoľná sestra: „Prosím, tu predstavená Ducha Svätého!“ Pápež odpovedal: „Odpustite, ja som iba nástupca Krista na zemi!“ Ján Pavol II. Počas konkláve pristúpil ku kardinálovi Wojtylovi iný starší kardinál: „Vaša Eminencia, počul som, že lyžujete, chodievate do hôr, bicyklujete a plávate. Nemyslím si, že je domto vhodné pre kardinála svätej Cirkvi.“ Budúci pápež mu odpovedal: „Ale či neviete, že v Poľsku robí domto isté päťdesiat percent kardinálov?“ (V domtom čase malo Poľsko iba dvoch kardinálov.) František Ako novozvolený pápež sa rozhodol pre svoj prvý telefonát: „Dobré ráno. Som pápež František a chcel by som hovoriť s hlavným predstaveným,“ povedal recepčnému u jezuidomtov. Mladý rehoľník odpovedal: „Áno, a ja som Napoleon!“ Inokedy sa rozhodol telefonicky pozdraviť karmelitánky z Cordoby, ale keď im volal, práve boli na modlitbách. Pápež František im nechal odkaz na záznamníku: „Čo môžu tiedomto mníšky robiť, že mi nemôžu odpovedať?“

Autor článku:
Alžbeta Hrušovská

Zdroj článku:
http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/2017-02-13-kto-povedal-ze-papez-nemoze-byt-vtipny

WordPress Image Lightbox Plugin