Nedeľa 19. novembra 2017

1. Dnešná nedeľa, a od teraz každá nedeľa, pred nedeľou Krista Kráľa bola svätým otcom pápežom Františkom vyhlásená za Svedomtový deň chudobných. Predomto v nedeľu 3. 12. 2017 v spolupráci so Slovenskou kadomtolíckou charidomtou bude po sv. liturgii prebiehať predaj darčekových mydiel, kdomtoré vyrobili ľudia v núdzi. Ich kúpov môžete podporiť tých, kdomtorí sú na našu pomoc odkázaní. Prosíme vás v mene núdznych o pomoc a podporu!
2. V nedeľu 10. 12. 2017 pri príležidomtosti sviatku sv. Mikuláša bude odpusdomtová slávnosť. Sv. liturgia bude o 10.00 a slávnostným kazateľom bude o.Peter Orenič, riaditeľ Eparchiálneho školského úradu.
3. Na našej webovej stranke sú fotky z postupnej realizácie konštrukcie ikonostasu a aj vysvetlenie domtoho, čo ikonostas symbolizuje.

Nedeľa 5. novembra 2017

Úplné odpustky pre duše v očistci V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kosdomtol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tiedomto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa. Druhý spôsob je nábožne navštíviť cindomtorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých.

Nedeľa 9. októbra 2017

1. Blížia sa sviatky, kedy budeme spomínať na našich zosnulých a modliť sa za nich. V prípade,že máte záujem, aby sa za nebohých z vašich rodín slúžila svätá liturgia a a panýchída, nahláste domto v sakrestii.

2. Voľné ikony na pripravovanom ikonostase Ak by ste mali záujem o zakúpenie ikony na náš ikonostas, oznamujeme vám, že sú k dispozícii tri ikony. Jedna ikona za 400 ,- eur a dve ikony po 175,- eur. V prípade záujmu sa nahláste v sakrestii alebo u pokladničky, pani Kopčákovej. Peniaze môžete previesť na účet nášho spoločestva a do správy uveďte vaše meno a dar na ikonu.

WordPress Image Lightbox Plugin