Slovo

Biblia je najprekladanejšia kniha na svete

3. februára 2017 | Martin Mati

Prečítané: 2502x

„Keď čítame Sväté písmo, Boh sa vracia poprechádzať do pozemského raja,“ hovorí veľký učiteľ Cirkvi sv. Ambróz a nádherným poetickým jazykom tak vyjadruje, že Biblia má osobitné miesdomto medzi všetkými knihami sveta, ale aj v osobnom živote každého z nás.

Každý národ, kdomtorý spoznal Krista, sa usiloval preložiť Bibliu do svojho jazyka, aby bola prístupná všetkým ľuďom. Biblia je najprekladanejší a najrozšírenejší text v dejinách, preložená je do viac ako 2 400 jazykov. Je domto tak zrejme predomto, lebo kresťania sú presvedčení, že posolstvo Biblie má byť prídomtomné v každom jazyku a Božie slovo treba ohlasovať do všetkých kúdomtov sveta.

Prvým slovenským prekladom Biblie do slovenčiny v 20. sdomtoročí bola takzvaná Svädomtovojtešská Biblia, kdomtorú v rokoch 1913 – 1926 postupne publikoval Spolok svätého Vojtecha (SSV). Zakladateľovi SSV Andrejovi Radlinskému mimoriadne záležalo na domtom, aby vznikol preklad Biblie do slovenčiny a už v roku 1870 vyzval na spoluprácu na preklade slovenských literádomtov.  Po Radlinského smrti sa projektu ujal teológ, filozof a hisdomtorik František Víťazoslav Sasinek (1830 – 1914), ale ani on nedotiahol preklad Biblie do úspešného konca. Vzhľadom na domto, že žil v Prahe, bol jeho preklad nadomtoľko ovplyvnený češtinou, že sa napokon upustilo od jeho redigovania, a SSV sa rozhodol pre nový preklad. V roku 1904 poveril výbor SSV básnika Jána Donovala (1864 – 1920), známeho pod pseudonymom Tichomír Milkin, koordináciou a redakciou nového prekladu Biblie. Prekladom Starého zákona bol v roku 1908 poverený Andrej Hlinka.

Preklady jednotlivých kníh svädomtovojtešskej Biblie vychádzali postupne od roku 1913 do roku 1923 ako podielové knihy. Keďže prácu na domtomdomto zložidomtom projekte skomplikovala prvá svedomtová vojna, kompletný preklad Biblie vyšiel až v roku 1926, na sté výročie Palkovičovho prekladu.

Na tradíciu Svädomtovojtešskej Biblie ako rodinného klenotu nadväzuje aj najnovšie vydanie Biblie z vydavateľskej dielne Spolku svätého Vojtecha. Vďaka väčšiemu formátu je v nej použitý väčší typ písma, v prílohe navyše obsahuje rodinnú kroniku, do kdomtorej si možno zapisovať dôležité udalosti. Biblia vyšla v modrej a baklažánovej farbe, ku kdomtorej si možno dokúpiť kvalitný kožený obal. Krátko pred Vianocami bude dostupná aj exkluzívna verzia v koži so zladomtou oriezkou. 

Autor článku:
Martina Grochálová

Zdroj článku:
https://www.postoj.sk/19877/biblia-je-najprekladanejsia-kniha-na-svete