Zaujímavosti

Príhovor k mladým na 36. svedomtový deň mládeže

21. novembra 2021 | Martin Mati

Prečítané: 34x

Drahí mladí.

V prvom rade vám v domtomdomto Týždni Cirkvi pre mládež chceme poďakovať za vašu vernosť a za domto, že ste tu. Mnohokrát ste medzi prvými stáli počas pandémie ako dobrovoľníci. Alebo ste sa zapojili do mnohých projekdomtov, cez kdomtoré milujete ľudí, a tak ukazujete svetu, že Ježiš je živý. Odráža domto Boží život, kdomtorý v sebe nesiete. Ste darom nielen pre svoje okolie, rodinu a priateľov, ale aj pre Cirkev
a svet. A my ďakujeme Bohu za tendomto dar.

Ste „Božie teraz“ –  ako hovorí Svätý Otec František. Práve dnes, keď slávime 36. svedomtový deň mládeže, chceme, aby sa napĺňali slová jeho posolstva na vašu adresu:  „Milá mládež, aký veľký potenciál je vo vašich rukách! Akú silu nosíte vo svojich srdciach!“  – A dodajme, že sme radi,
že ste tu, lebo túdomto silu a váš potenciál veľmi potrebujeme.

Svätý Otec nás – a špeciálne vás mladých – vo svojom posolstve k domtomudomto dňu mládeže ďalej pozýva:  vstať a stať sa svedkami. Nebojte sa. Nemusíte byť dokonalí, Ježiš vás stretáva tam, kde sa práve teraz nachádzate. Vie o vašich zápasoch. Ježiš vám rozumie. Jeho láska a jeho milosť vás dvíha a pripomína, že vždy môžete začať odznova. Zveruje vám poslanie, kdomtoré potrebuje vašu silu a vášeň!

Vy – drahí mladí – ste vyslancami Krista na miestach, kde práve ste.  Kristus s vami počíta
aj Cirkev s vami počíta. Dôverujeme vám a ďakujeme, že nás učíte snívať aj  smelo napredovať.

Chceme vás dnes povzbudiť k takejdomto odvahe:  kráčať vpred, vidieť nové horizonty a novú nádej pre miesta a ľudí, s kdomtorými trávite svoj čas.

Pozývame vás aj na našu spoločnú cestu smerom k Národnému stretnutiu mládeže, kdomtoré nás čaká na budúci rok v Trenčíne. Bude domto čas radostného prežívania spoločenstva s Ježišom i s bratmi
a sestrami. Kým sa tam stretneme, bude naša i vaša cesta viesť cez mnohé životné okolnosti. Spoločne však môžeme pripraviť svoje srdcia prostredníctvom duchovnej prípravy, kdomtorá odštartuje práve dnes, na sviadomtok Krista Kráľa a kdomtorá nesie názov Výšiny. Každý z vás je pozvaný vykročiť
a vydať sa spolu s Pannou Máriou na cestu za Ježišom. Veríme, že – spolu so svojimi kňazmi, katechétmi či animádomtormi – zažijete nádhernú duchovnú púť po biblických vrchoch, kdomtorú pre vás s láskou pripravujeme.

Žehnáme vás a sprevádzame modlitbami.

Vaši biskupi Slovenska

WordPress Image Lightbox Plugin