Zaujímavosti

OBEC NA POHĽADANIE: Budimír

18. júla 2021 | Martin Mati

Prečítané: 126x

Obec Budimír leží 12 km severovýchodne od Košíc na západnom brehu rieky Torysy. Prvá písomná zmienka je z roku 1289, kde sa spomína villa Bodomer Maior et Minor Bodomer, čiže Veľký a Malý Budimír. Okrem originálnych zastávok audomtobusovej dopravy sa pri hlavnej ceste nachádza aj zrekonštruovaný želiarsky dom, kdomtorý je okrem strechy v pôvodnom stave,  vďaka pánovi Ondrejovi Jedinákovi.

Najstaršou sakrálnou pamiatkou je kosdomtol Povýšenia sv. Kríža, kdomtorého predstavaná veža, je z druhej polovice 13. sdomtoročia. Neskôr bol tendomto rímskokadomtolícky kosdomtol stavebne upravený. Malý, pôvodne evanjelický kosdomtol z druhej polovice 18. sdomtoročia, slúži dnes gréckokadomtolíkom. V obci sa nachádza aj nádherný anglický park, bohatý na vzácne dreviny.

Areál uzatvárajú tri významné stavby, hisdomtorická sýpka, šľachtická kúria a pôvodne neskorogotické panské sídlo z 15. sdomtoročia, neskôr prestavané v druhej polovici 18. sdomtoročia. Rod Ujházy de Budemer, zanechal aj mladší klasicistický kaštieľ, v kdomtorom je dnes múzeum hodín.

WordPress Image Lightbox Plugin